Tujuan Pertubuhan

Tujuan Pertubuhan adalah seperti berikut :

  1. Sebagai landasan jaringan kerjasama dengan agensi lain dalam mengadakan kajian sejarah lisan di Malaysia
  2. Mengadakan kursus untuk menjalankan kajian sejarah lisan
  3. Menggiatkan pendokumentasian sejarah lisan di Malaysia
  4. Mewujudkan 'code of practice' dalam bidang sejarah lisan
  5. Mewujudkan pangkalan data pakar sejarah lisan dan kajian yang telah dan sedang dijalankan
  6. Mempromosikan kesedaran dan kepentingan bidang sejarah lisan

Print Email